REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3297 
(13) G2

(21) a 2006 0137
(22) 13.05.2006

(41) 
(45)  30.04.2007
(47)  31.12.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.05.2011
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; COJOCARI Angela, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; CEPOI Liliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.02.280 $2006.05.13 - 2007.05.13
22007.02.280 $2007.05.13 - 2008.05.13
32007.02.280 $2008.05.13 - 2009.05.13
42007.02.280 $2009.05.13 - 2010.05.13
52007.02.280 $2010.05.13 - 2011.05.13
A fost valabil pînă la 2011.05.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: