REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3414 
(13) G2

(21) a 2006 0150
(22) 31.05.2006

(41) 
(45)  31.10.2007
(47)  30.06.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.05.2011
(51) 
Int. Cl: B01F 3/04 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
B01F 13/00 (2006.01)
B01J 8/16 (2006.01)
B01J 8/22 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ANTONOVICI Anatol, MD; BALANUŢĂ Anatol, MD; MOGA Georgeta, MD; LAZAREV Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de contactare a gazului cu un component lichid şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.12.040 $2006.05.31 - 2007.05.31
22007.12.040 $2007.05.31 - 2008.05.31
32007.12.040 $2008.05.31 - 2009.05.31
42007.12.040 $2009.05.31 - 2010.05.31
52007.12.040 $2010.05.31 - 2011.05.31
A fost valabil pînă la 2011.05.31
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: