REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3392 
(13) F1

(21) a 2006 0158
(22) 16.06.2006

(41) 
(45)  30.09.2007
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.06.2006
(51) 
Int. Cl: A21D 8/02 (2006.01)
A21D 13/08 (2006.01)
Titular(i):   TARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DODON Adelina, MD; DICUSAR Galina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
Inventator(i):  TARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DICUSAR Galina, MD; DODON Adelina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TARLEV Vasile, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; DODON Adelina, MD; DICUSAR Galina, MD; AMARFII Tatiana, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a biscuiţilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.03.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.07.31 BOPI nr.07.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: