REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3381 
(13) 
G2, BOPI 04/2008
F1, BOPI 08/2007


(21) a 2006 0162
(22) 19.06.2006

(41) 
(45)  31.08.2007
(47)  30.04.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.06.2011
(51) 
Int. Cl: A61K 36/05 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ILUŢA Ion, MD; GODOROJA Pavel, MD; RUDIC Valeriu, MD; LUPAN Ion, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al parotiditei cronice la copii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.07.250 $2006.06.19 - 2007.06.19
22007.07.250 $2007.06.19 - 2008.06.19
32007.07.250 $2008.06.19 - 2009.06.19
42007.07.250 $2009.06.19 - 2010.06.19
52007.07.250 $2010.06.19 - 2011.06.19
A fost valabil pînă la 2011.06.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.01.31 BOPI nr.01.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.12.31 BOPI nr.12.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: