REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3816 
(13) G2

(21) a 2006 0172
(22) 29.06.2006

(41)  31.12.2007
(45)  31.01.2009
(47)  30.09.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.06.2017
(51) 
Int. Cl: E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/12 (2006.01)
E04B 2/86 (2006.01)
E04C 1/40 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
Titular(i):   S.A. R.I.F., MD;
Inventator(i):  AGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   S.A. R.I.F., MD;
(54) Titlul:   Procedeu de confecţionare a unui bloc termoizolant de construcţie de cofraj pierdut (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.05.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.01.2815 €2006.06.29 - 2007.06.29
22009.01.2815 €2007.06.29 - 2008.06.29
32009.01.2815 €2008.06.29 - 2009.06.29
42009.01.2815 €2009.06.29 - 2010.06.29
52010.07.0115 €2010.06.29 - 2011.06.29
62011.05.0545 €2011.06.29 - 2012.06.29
72012.04.1245 €2012.06.29 - 2013.06.29
82013.04.2945 €2013.06.29 - 2014.06.29
92014.06.0245 €2014.06.29 - 2015.06.29
102015.06.0870 €2015.06.29 - 2016.06.29
112016.06.0875 €2016.06.29 - 2017.06.29
A fost valabil pînă la 2017.06.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.12.31 BOPI nr.12.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: