REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3336 
(13) G2

(21) a 2006 0186
(22) 13.07.2006

(41) 
(45)  30.06.2007
(47)  29.02.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.07.2013
(51) 
Int. Cl: A23D 9/00 (2006.01)
A23D 9/02 (2006.01)
A23L 1/48 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
A23L 1/304 (2006.01)
A23L 1/03 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  STURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; POPOVICI Cristina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a  uleiului de floarea-soarelui cu valoare biologică sporită
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    13.07.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.05.210 $2006.07.13 - 2007.07.13
22007.05.210 $2007.07.13 - 2008.07.13
32007.05.210 $2008.07.13 - 2009.07.13
42007.05.210 $2009.07.13 - 2010.07.13
52007.05.210 $2010.07.13 - 2011.07.13
62011.07.0815 €2011.07.13 - 2012.07.13
72012.07.1315 €2012.07.13 - 2013.07.13
A fost valabil pînă la 2013.07.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.01.31 BOPI nr.01.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.06.30 BOPI nr.06.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


Licenţăexclusiva, nelimitata
Termenul de valabilitate:perioada de valabilitate a brevetului
Teritoriul de acţiuneRepublica Moldova
Nr. ,data deciziei1248, 2008.06.17
Nr. ,data contractului1189, 2008.06.17
LicenţiarulUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
LicenţiatulSC "Multievo" SRL