REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3358 
(13) G2

(21) a 2006 0188
(22) 14.07.2006

(41) 
(45)  31.07.2007
(47)  31.03.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.07.2015
(51) 
Int. Cl: A61K 31/327 (2006.01)
C07B 41/14 (2006.01)
C07C 409/20 (2006.01)
C07D 307/92 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  VLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   12-Hidroperoxi-8a,12-epoxi-11-bishomodriman pentru utilizare în tratamentul afecţiunilor micotice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.08.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.07.160 $2006.07.14 - 2007.07.14
22007.07.160 $2007.07.14 - 2008.07.14
32007.07.160 $2008.07.14 - 2009.07.14
42007.07.160 $2009.07.14 - 2010.07.14
52007.07.160 $2010.07.14 - 2011.07.14
62011.07.2615 €2011.07.14 - 2012.07.14
72013.02.1322,5 €2012.07.14 - 2013.07.14
82013.06.2415 €2013.07.14 - 2014.07.14
92014.06.2515 €2014.07.14 - 2015.07.14
A fost valabil pînă la 2015.07.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.03.31 BOPI nr.03.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.01.31 BOPI nr.01.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei4701, 2007.05.11
Date iniţialeVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; GONCIAR Veaceslav, MD
Date finaleVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; PRISACARI Viorel, MD; DIZDARI Ana, MD; RUDIC Valeriu, MD; MUŞET Gheorghe, MD; SAVIN Angela, MD; PROCA Ludmila, MD; GONCIAR Veaceslav, MD