REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3560 
(13) G2

(21) a 2006 0196
(22) 25.07.2006

(41) 
(45)  30.04.2008
(47)  31.12.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.07.2011
(51) 
Int. Cl: B05C 1/08 (2006.01)
B29C 65/52 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD; MALCOCI Iulian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu şi dispozitiv de aplicare a peliculei elastice pe dantura roţilor dinţate conice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.07.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.03.180 $2006.07.25 - 2007.07.25
22008.03.180 $2007.07.25 - 2008.07.25
32008.03.180 $2008.07.25 - 2009.07.25
42008.03.180 $2009.07.25 - 2010.07.25
52008.03.180 $2010.07.25 - 2011.07.25
A fost valabil pînă la 2011.07.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.02.29 BOPI nr.02.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: