REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3252 
(13) G2

(21) a 2006 0208
(22) 08.08.2006

(41) 
(45)  28.02.2007
(47)  31.10.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.08.2016
(51) 
Int. Cl: C04B 38/00 (2006.01)
C04B 28/16 (2006.01)
C04B 28/28 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Amestec uscat pentru tencuire
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.08.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.03.270 $2006.08.08 - 2007.08.08
22007.03.270 $2007.08.08 - 2008.08.08
32007.03.270 $2008.08.08 - 2009.08.08
42007.03.270 $2009.08.08 - 2010.08.08
52007.03.270 $2010.08.08 - 2011.08.08
62011.07.2115 €2011.08.08 - 2012.08.08
72012.06.2215 €2012.08.08 - 2013.08.08
82013.07.2415 €2013.08.08 - 2014.08.08
92014.08.1915 €2014.08.08 - 2015.08.08
102015.11.1915 €2015.08.08 - 2016.08.08
A fost valabil pînă la 2016.08.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.03.31 BOPI nr.03.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.02.28 BOPI nr.02.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: