REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3311 
(13) G2

(21) a 2006 0210
(22) 16.08.2006

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.08.2011
(51) 
Int. Cl: A61K 31/4184 (2006.01)
A23K 1/20 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
A61D 7/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MUNTEANU Andrei, MD; LUNCAŞU Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de profilaxie şi tratament al helmintozelor la  cervide
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.08.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.04.130 $2006.08.16 - 2007.08.16
22007.04.130 $2007.08.16 - 2008.08.16
32007.04.130 $2008.08.16 - 2009.08.16
42007.04.130 $2009.08.16 - 2010.08.16
52007.04.130 $2010.08.16 - 2011.08.16
A fost valabil pînă la 2011.08.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.03.31 BOPI nr.03.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.02.28 BOPI nr.02.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: