REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3308 
(13) G2

(21) a 2006 0217
(22) 04.09.2006

(41) 
(45)  31.05.2007
(47)  31.01.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.09.2017
(51) 
Int. Cl: A61B 6/00 (2006.01)
G01N 23/02 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 23/06 (2006.01)
G01N 23/083 (2006.01)
Titular(i):   GRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
Inventator(i):  GRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD; ŞCERBATIUC Dumitru, MD; POSTOLACHI Ilarion, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GRIGORIEV Vladimir, MD; POSTOLACHI Alexandru, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnosticare a gradului de dereglare a corelaţiilor ocluzale ale dinţilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.09.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.03.295 $2006.09.04 - 2007.09.04
22007.03.295 $2007.09.04 - 2008.09.04
32008.08.225 €2008.09.04 - 2009.09.04
42009.07.285 €2009.09.04 - 2010.09.04
52010.09.157,5 €2010.09.04 - 2011.09.04
62011.08.0515 €2011.09.04 - 2012.09.04
72012.10.0122,5 €2012.09.04 - 2013.09.04
82013.08.0815 €2013.09.04 - 2014.09.04
92014.10.0215 €2014.09.04 - 2015.09.04
102015.07.1715 €2015.09.04 - 2016.09.04
112016.11.2425 €2016.09.04 - 2017.09.04
A fost valabil pînă la 2017.09.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.04.30 BOPI nr.04.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.03.19 BOPI nr.03.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: