REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3294 
(13) G2

(21) a 2006 0223
(22) 08.09.2006

(41) 
(45)  30.04.2007
(47)  31.12.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.09.2011
(51) 
Int. Cl: C05F 3/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; SENICOVSCAIA Irina, MD; BOINCEAN Boris, MD; BOGDEVICI Oleg, MD; TOMA Simion, MD; JALBĂ Vitalii, MD; GĂINĂ Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.09.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.06.140 $2006.09.08 - 2007.09.08
22007.06.140 LEI2007.09.08 - 2008.09.08
32007.06.140 LEI2008.09.08 - 2009.09.08
42007.06.140 $2009.09.08 - 2010.09.08
52007.06.140 $2010.09.08 - 2011.09.08
A fost valabil pînă la 2011.09.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.04.30 BOPI nr.04.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: