REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3300 
(13) G2

(21) a 2006 0238
(22) 28.09.2006

(41) 
(45)  30.04.2007
(47)  31.12.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.09.2011
(51) 
Int. Cl: C12N 15/11 (2006.01)
C12N 15/51 (2006.01)
C07H 21/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MITIN Valentin, MD; TUMANOVA Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Primer oligonucleotidic pentru depistarea ARN-ului virusului hepatitei C
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.09.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.03.140 $2006.09.28 - 2007.09.28
22007.03.140 $2007.09.28 - 2008.09.28
32007.03.140 $2008.09.28 - 2009.09.28
42007.03.140 $2009.09.28 - 2010.09.28
52007.03.140 $2010.09.28 - 2011.09.28
A fost valabil pînă la 2011.09.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.04.30 BOPI nr.04.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: