REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3360 
(13) G2

(21) a 2006 0245
(22) 18.10.2006

(41) 
(45)  31.07.2007
(47)  30.06.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.10.2011
(51) 
Int. Cl: A61K 35/20 (2006.01)
A61K 38/01 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01)
A61K 35/64 (2006.01)
A61K 39/395 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
Titular(i):   EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
Inventator(i):  EREMIA Igor, MD; CRASOCICO Petru, BY; JURAVLEOVA Ecaterina, BY; MIHAILOVA Iulia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   EREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.10.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.05.157,5 $2006.10.18 - 2007.10.18
22008.05.157,5 $2007.10.18 - 2008.10.18
32008.05.155 $2008.10.18 - 2009.10.18
42008.05.155 $2009.10.18 - 2010.10.18
52008.05.155 $2010.10.18 - 2011.10.18
A fost valabil pînă la 2011.10.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.05.31 BOPI nr.05.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.04.30 BOPI nr.04.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: