REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3411 
(13) G2

(21) a 2006 0258
(22) 03.11.2006

(41) 
(45)  31.10.2007
(47)  30.06.2008
Brevet valabil 
Valabil până la:  03.11.2024
(51) 
Int. Cl: A61N 1/44 (2006.01)
A61L 9/00 (2006.01)
Titular(i):   CARANFIL Victor, MD;
Inventator(i):  CARANFIL Victor, MD; OLIFERENCO Nicolai, MD; VASILIEV Nicolai, MD; CARANFIL Vitalii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CARANFIL Victor, MD;
(54) Titlul:   Generator de aeroioni negativi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.12.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.295 $2006.11.03 - 2007.11.03
22007.08.295 $2007.11.03 - 2008.11.03
32007.08.295 $2008.11.03 - 2009.11.03
42009.06.045 €2009.11.03 - 2010.11.03
52010.03.115 €2010.11.03 - 2011.11.03
62012.05.0722,5 €2011.11.03 - 2012.11.03
72012.10.2615 €2012.11.03 - 2013.11.03
82012.10.2615 €2013.11.03 - 2014.11.03
92013.10.3115 €2014.11.03 - 2015.11.03
102014.12.0415 €2015.11.03 - 2016.11.03
112016.02.2625 €2016.11.03 - 2017.11.03
122017.03.1375 €2017.11.03 - 2018.11.03
132019.01.29112,5 €2018.11.03 - 2019.11.03
142019.11.12112,5 €2019.11.03 - 2020.11.03
152020.09.17112,5 €2020.11.03 - 2021.11.03
162021.02.18105 €2021.11.03 - 2022.11.03
172022.11.16157,5 €2022.11.03 - 2023.11.03
182023.11.01105 €2023.11.03 - 2024.11.03
Valabil pînă la 2024.11.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: