REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3348 
(13) G2

(21) a 2006 0266
(22) 30.11.2006

(41) 
(45)  30.06.2007
(47)  29.02.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.11.2011
(51) 
Int. Cl: C23F 11/08 (2006.01)
C23F 11/12 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
C23F 11/16 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
C07C 229/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor de coroziune a oţelurilor în apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.11.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.05.110 $2006.11.30 - 2007.11.30
22007.05.110 $2007.11.30 - 2008.11.30
32007.05.110 $2008.11.30 - 2009.11.30
42007.05.110 $2009.11.30 - 2010.11.30
52007.05.110 $2010.11.30 - 2011.11.30
A fost valabil pînă la 2011.11.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.05.31 BOPI nr.05.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: