REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3404 
(13) G2

(21) a 2006 0267
(22) 30.11.2006

(41) 
(45)  30.09.2007
(47)  31.05.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.11.2011
(51) 
Int. Cl: C30B 29/26 (2006.01)
C30B 28/04 (2006.01)
C30B 29/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C01G 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NOVIŢCHI Ghenadie, MD; RUSU Emil, MD; CULIUC Leonid, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a galatului de zinc nanostructurat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.11.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.240 $2006.11.30 - 2007.11.30
22007.08.240 $2007.11.30 - 2008.11.30
32007.08.240 $2008.11.30 - 2009.11.30
42007.08.240 $2009.11.30 - 2010.11.30
52007.08.240 $2010.11.30 - 2011.11.30
A fost valabil pînă la 2011.11.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.05.31 BOPI nr.05.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: