REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3614 
(13) G2

(21) a 2006 0288
(22) 21.12.2006

(41) 
(45)  30.06.2008
(47)  31.12.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.12.2016
(51) 
Int. Cl: A61B 5/11 (2007.01)
Titular(i):   MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
Inventator(i):  MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   MORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv şi procedeu de determinare a activităţii motrice a omului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    24.04.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.0315 €2006.12.21 - 2007.12.21
22009.09.0315 €2007.12.21 - 2008.12.21
32009.09.035 €2008.12.21 - 2009.12.21
42009.09.035 €2009.12.21 - 2010.12.21
52010.12.205 €2010.12.21 - 2011.12.21
62011.12.1615 €2011.12.21 - 2012.12.21
72012.10.2915 €2012.12.21 - 2013.12.21
82013.12.1615 €2013.12.21 - 2014.12.21
92014.11.1715 €2014.12.21 - 2015.12.21
102015.11.1915 €2015.12.21 - 2016.12.21
111899.12.300 €2016.12.21 - 2017.12.21
A fost valabil pînă la 2016.12.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.07.31 BOPI nr.07.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.06.30 BOPI nr.06.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: