REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3347 
(13) G2

(21) a 2006 0294
(22) 26.12.2006

(41) 
(45)  30.06.2007
(47)  29.02.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.12.2013
(51) 
Int. Cl: C11C 3/10 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD; CEREMPEI Valerian, MD; SÎSOEVA Lilea, MD; MOLOTCOV Iurii, MD; RUSCHIH Denis, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.01.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.05.300 $2006.12.26 - 2007.12.26
22007.05.300 $2007.12.26 - 2008.12.26
32007.05.300 $2008.12.26 - 2009.12.26
42007.05.300 $2009.12.26 - 2010.12.26
52007.05.300 $2010.12.26 - 2011.12.26
62011.10.2715 €2011.12.26 - 2012.12.26
72012.10.2315 €2012.12.26 - 2013.12.26
A fost valabil pînă la 2013.12.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.07.31 BOPI nr.07.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.06.30 BOPI nr.06.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: