REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3440 
(13) G2

(21) a 2006 0299
(22) 27.12.2006

(41) 
(45)  31.12.2007
(47)  31.08.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.12.2011
(51) 
Int. Cl: A01K 67/027 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
Inventator(i):  BUZU Ion, MD; DOVBUŞ Fedosia, MD; MAŞNER Oleg, MD; LIUŢCANOV Piotr, MD; BUBOC Elena, MD; RADIONOV Vladimir, MD; DARIE Grigore, MD; ARNAUTOV Stepan, MD; RUSANDU Nicolae, MD; CAMENŞCIC Semion, MD; CERESEU Svetlana, MD; SCRIPNIC Maria, MD; BABENCO Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54) Titlul:   Tip de elită de ovine (Ovis aries L.) Ţigaie Moldovenesc
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    31.01.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.11.070 $2006.12.27 - 2007.12.27
22007.11.070 $2007.12.27 - 2008.12.27
32007.11.070 $2008.12.27 - 2009.12.27
42007.11.070 $2009.12.27 - 2010.12.27
52007.11.070 $2010.12.27 - 2011.12.27
A fost valabil pînă la 2011.12.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.06.30 BOPI nr.06.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: