REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3412 
(13) G2

(21) a 2007 0012
(22) 17.01.2007

(41) 
(45)  31.10.2007
(47)  30.06.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.01.2012
(51) 
Int. Cl: A62D 3/30 (2007.01)
A62D 3/35 (2007.01)
A62D 3/36 (2007.01)
A62D 3/38 (2007.01)
A62D 101/20 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; GĂINA Boris, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de denocivizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin albastru de Berlin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.06.250 $2007.01.17 - 2008.01.17
22008.06.250 $2008.01.17 - 2009.01.17
32008.06.250 $2009.01.17 - 2010.01.17
42008.06.250 $2010.01.17 - 2011.01.17
52008.06.250 $2011.01.17 - 2012.01.17
A fost valabil pînă la 2012.01.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.08.31 BOPI nr.08.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.07.31 BOPI nr.07.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: