REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3715 
(13) G2

(21) a 2007 0034
(22) 07.02.2007

(41)  31.08.2008
(45)  31.10.2008
(47)  30.09.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.02.2012
(51) 
Int. Cl: A01K 67/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
Inventator(i):  ABASCIN Alexandru, MD; BRADOVSCHI Victor, MD; BRADOVSCAIA Natalia, MD; GORBAN Victor, MD; DIURICI Galina, MD; MARDARI Maria, MD; POGORLEŢCHII Alla, MD; URSU Radu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(54) Titlul:   Linie mecanizată pentru producerea ouălor de insecte
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.02.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.300 €2007.02.07 - 2008.02.07
22009.06.300 €2008.02.07 - 2009.02.07
32009.06.300 €2009.02.07 - 2010.02.07
42009.06.300 €2010.02.07 - 2011.02.07
52009.06.300 €2011.02.07 - 2012.02.07
A fost valabil pînă la 2012.02.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.09.30 BOPI nr.09.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.08.31 BOPI nr.08.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: