REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3602 
(13) G2

(21) a 2007 0037
(22) 08.02.2007

(41) 
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.02.2014
(51) 
Int. Cl: C01B 31/08 (2006.01)
C01B 31/12 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a cărbunelui activ din coajă de nucă şi procedeu de modificare chimică a lui
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.02.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.04.210 $2007.02.08 - 2008.02.08
22008.04.210 $2008.02.08 - 2009.02.08
32008.04.210 $2009.02.08 - 2010.02.08
42008.04.210 $2010.02.08 - 2011.02.08
52008.04.210 $2011.02.08 - 2012.02.08
62012.02.0915 €2012.02.08 - 2013.02.08
72013.01.3115 €2013.02.08 - 2014.02.08
A fost valabil pînă la 2014.02.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.08.06 BOPI nr.08.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: