REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3536 
(13) G2

(21) a 2007 0038
(22) 08.02.2007

(41) 
(45)  31.03.2008
(47)  30.11.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.02.2017
(51) 
Int. Cl: C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 24/10 (2006.01)
C04B 24/38 (2006.01)
C04B 24/24 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Amestec uscat pentru tencuire pe bază de ciment
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.02.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.04.210 $2007.02.08 - 2008.02.08
22008.04.210 $2008.02.08 - 2009.02.08
32008.04.210 $2009.02.08 - 2010.02.08
42008.04.210 $2010.02.08 - 2011.02.08
52008.04.210 $2011.02.08 - 2012.02.08
62012.02.0915 €2012.02.08 - 2013.02.08
72013.01.3115 €2013.02.08 - 2014.02.08
82014.02.2115 €2014.02.08 - 2015.02.08
92015.04.2815 €2015.02.08 - 2016.02.08
102016.06.0815 €2016.02.08 - 2017.02.08
A fost valabil pînă la 2017.02.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: