REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3408 
(13) G2

(21) a 2007 0048
(22) 26.02.2007

(41) 
(45)  31.10.2007
(47)  30.06.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.02.2013
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ZUBCOV Elena, MD; ZUBCOV Natalia, MD; PERNAI Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de creştere a peştilor  în policultură
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.10.050 $2007.02.26 - 2008.02.26
22007.10.050 $2008.02.26 - 2009.02.26
32007.10.050 $2009.02.26 - 2010.02.26
42007.10.050 $2010.02.26 - 2011.02.26
52007.10.050 $2011.02.26 - 2012.02.26
62012.02.0715 €2012.02.26 - 2013.02.26
A fost valabil pînă la 2013.02.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.09.30 BOPI nr.09.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.08.31 BOPI nr.08.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: