REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3606 
(13) G2

(21) a 2007 0052
(22) 27.02.2007

(41) 
(45)  31.05.2008
(47)  31.01.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.02.2012
(51) 
Int. Cl: C25F 1/08 (2006.01)
C25F 5/00 (2006.01)
B23K 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de activare a suprafeţei aliajelor dure cu conţinut de wolfram pentru lipire la temperatură joasă (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.02.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.09.280 $2007.02.27 - 2008.02.27
22007.09.280 $2008.02.27 - 2009.02.27
32007.09.280 $2009.02.27 - 2010.02.27
42007.09.280 $2010.02.27 - 2011.02.27
52007.09.280 $2011.02.27 - 2012.02.27
A fost valabil pînă la 2012.02.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.09.30 BOPI nr.09.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.08.31 BOPI nr.08.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: