REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3374 
(13) G2

(21) a 2007 0059
(22) 14.03.2007

(41) 
(45)  31.08.2007
(47)  30.04.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.03.2012
(51) 
Int. Cl: A01H 1/04 (2006.01)
A01H 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SALTANOVICI Tatiana, MD; CRAVCENCO Anatol, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la temperaturi înalte
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.09.110 $2007.03.14 - 2008.03.14
22007.09.110 $2008.03.14 - 2009.03.14
32007.09.110 $2009.03.14 - 2010.03.14
42007.09.110 $2010.03.14 - 2011.03.14
52007.09.110 $2011.03.14 - 2012.03.14
A fost valabil pînă la 2012.03.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.09.30 BOPI nr.09.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: