REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3357 
(13) G2

(21) a 2007 0062
(22) 15.03.2007

(41) 
(45)  31.07.2007
(47)  31.03.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.03.2009
(51) 
Int. Cl: A61F 5/04 (2006.01)
Titular(i):   HURMUZACHI Viorel, MD;
Inventator(i):  HURMUZACHI Viorel, MD; HURMUZACHI Artur, MD; HURMUZACHI Eduard, MD; GLAVAN Iulian, MD; GROPPA Stanislav, MD; ZAPUHLÎH Grigore, MD; BURUNSUS Vasile, MD; MARINA Ion, MD; MOROZ Petru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   HURMUZACHI Viorel, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru prelucrarea funcţională a articulaţiei umărului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.03.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.02.085 $2007.03.15 - 2008.03.15
22008.02.085 $2008.03.15 - 2009.03.15
A fost valabil pînă la 2009.03.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.10.31 BOPI nr.10.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.09.30 BOPI nr.09.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: