REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3375 
(13) G2

(21) a 2007 0082
(22) 23.03.2007

(41) 
(45)  31.08.2007
(47)  30.04.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.03.2012
(51) 
Int. Cl: A01H 4/00 (2006.01)
A01H 5/04 (2006.01)
A01H 5/06 (2006.01)
A61K 36/41 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CĂLUGĂRU-SPĂTARU Tatiana, MD; DELEAN Tatiana, MD; DASCALIUC Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de micropropagare a plantelor de Rhodiola rosea L. in vitro
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.03.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.09.110 $2007.03.23 - 2008.03.23
22007.09.110 $2008.03.23 - 2009.03.23
32007.09.110 $2009.03.23 - 2010.03.23
42007.09.110 $2010.03.23 - 2011.03.23
52007.09.110 $2011.03.23 - 2012.03.23
A fost valabil pînă la 2012.03.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.09.30 BOPI nr.09.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: