REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3441 
(13) G2

(21) a 2007 0083
(22) 26.03.2007

(41) 
(45)  31.12.2007
(47)  31.08.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.03.2013
(51) 
Int. Cl: A01M 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUNCAŞU Mihail, MD; ZAMORNEA Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de colectare a ectoparaziţilor de la păsări
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.03.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.11.300 $2007.03.26 - 2008.03.26
22007.11.300 $2008.03.26 - 2009.03.26
32007.11.300 $2009.03.26 - 2010.03.26
42007.11.300 $2010.03.26 - 2011.03.26
52007.11.300 $2011.03.26 - 2012.03.26
62012.03.2115 €2012.03.26 - 2013.03.26
A fost valabil pînă la 2013.03.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: