REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3850 
(13) C2

(21) a 2007 0095
(22) 12.04.2007

(41) 
(45)  28.02.2009
(47)  31.01.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.04.2012
(51) 
Int. Cl: H02M 3/337 (2006.01)
H02M 7/523 (2006.01)
H05B 6/04 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PENIN Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Convertizor de tensiune continuă cu cvasirezonanţă  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.05.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.090 €2007.04.12 - 2008.04.12
22009.12.090 €2008.04.12 - 2009.04.12
32009.12.090 €2009.04.12 - 2010.04.12
42009.12.090 €2010.04.12 - 2011.04.12
52009.12.090 €2011.04.12 - 2012.04.12
A fost valabil pînă la 2012.04.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: