REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3783 
(13) G2

(21) a 2007 0108
(22) 23.04.2007

(41) 
(45)  31.12.2008
(47)  31.08.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.04.2012
(51) 
Int. Cl: F03D 3/04 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD; CONSTANTINOV Nicolai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie eoliană de uscare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.10.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.220 €2007.04.23 - 2008.04.23
22009.06.220 €2008.04.23 - 2009.04.23
32009.06.220 €2009.04.23 - 2010.04.23
42009.06.220 €2010.04.23 - 2011.04.23
52009.06.220 €2011.04.23 - 2012.04.23
A fost valabil pînă la 2012.04.23
Data publicării hotărîrii

de revalidare a brevetului

2008.10.31 BOPI nr.10.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: