REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3693 
(13) G2

(21) a 2007 0122
(22) 28.04.2007

(41) 
(45)  31.08.2008
(47)  30.04.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.04.2012
(51) 
Int. Cl: H01L 35/28 (2006.01)
H01L 35/18 (2006.01)
C01G 19/00 (2006.01)
C01G 29/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; ŢURCAN Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Termoelectrod pentru traductor termoelectric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.09.010 €2007.04.28 - 2008.04.28
22009.09.010 €2008.04.28 - 2009.04.28
32009.09.010 €2009.04.28 - 2010.04.28
42009.09.010 €2010.04.28 - 2011.04.28
52009.09.010 €2011.04.28 - 2012.04.28
A fost valabil pînă la 2012.04.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.11.30 BOPI nr.11.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: