REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3566 
(13) G2

(21) a 2007 0126
(22) 02.05.2007

(41) 
(45)  30.04.2008
(47)  31.12.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.05.2012
(51) 
Int. Cl: C02F 1/52 (2006.01)
C02F 1/56 (2006.01)
C02F 1/42 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
B01J 20/04 (2006.01)
B01J 20/12 (2006.01)
B01J 39/02 (2006.01)
B01J 39/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  AZZOUZ Abdelkrim, CA; ASSAAD Elias, CA; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; URSU Alina, RO; MIRON Neculai Doru, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de coagulare-floculare la îndepărtarea cationilor de metal din apă  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.05.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.100 €2007.05.02 - 2008.05.02
22008.10.100 €2008.05.02 - 2009.05.02
32008.10.100 €2009.05.02 - 2010.05.02
42008.10.100 €2010.05.02 - 2011.05.02
52008.10.100 €2011.05.02 - 2012.05.02
A fost valabil pînă la 2012.05.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.12.31 BOPI nr.12.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: