REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3691 
(13) C2

(21) a 2007 0132
(22) 10.05.2007

(41) 
(45)  31.08.2008
(47)  30.04.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.05.2013
(51) 
Int. Cl: H01B 1/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
H01B 13/012 (2006.01)
B82B 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
Inventator(i):  BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatolii, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de confecţionare a unei nanostructuri filiforme
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    11.06.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.08.145 €2007.05.10 - 2008.05.10
22008.08.145 €2008.05.10 - 2009.05.10
32009.03.245 €2009.05.10 - 2010.05.10
42010.03.190 €2010.05.10 - 2011.05.10
52010.03.190 €2011.05.10 - 2012.05.10
62012.05.2122,5 €2012.05.10 - 2013.05.10
A fost valabil pînă la 2013.05.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.11.30 BOPI nr.11.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: