REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3838 
(13) G2

(21) a 2007 0135
(22) 11.05.2007

(41) 
(45)  28.02.2009
(47)  31.10.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.05.2014
(51) 
Int. Cl: B26D 1/00 (2006.01)
B26D 1/12 (2006.01)
B26D 1/14 (2006.01)
B23D 45/16 (2006.01)
B23D 59/00 (2006.01)
B24B 23/00 (2006.01)
B24B 23/02 (2006.01)
Titular(i):   COLCEV Mihail, MD;
Inventator(i):  COLCEV Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   COLCEV Mihail, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tăiere a materialelor (variante) şi dispozitiv pentru realizarea acestuia (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.07.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.06.115 €2007.05.11 - 2008.05.11
22009.06.115 €2008.05.11 - 2009.05.11
32009.06.115 €2009.05.11 - 2010.05.11
42009.12.295 €2010.05.11 - 2011.05.11
52009.12.295 €2011.05.11 - 2012.05.11
62012.08.0622,5 €2012.05.11 - 2013.05.11
72012.08.0615 €2013.05.11 - 2014.05.11
A fost valabil pînă la 2014.05.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2015.11.30 BOPI nr.11.2015
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: