REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3823 
(13) G2

(21) a 2007 0138
(22) 16.05.2007

(41) 
(45)  31.01.2009
(47)  30.09.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.05.2012
(51) 
Int. Cl: H02M 5/257 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.05.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.100 €2007.05.16 - 2008.05.16
22008.10.100 €2008.05.16 - 2009.05.16
32008.10.100 €2009.05.16 - 2010.05.16
42008.10.100 €2010.05.16 - 2011.05.16
52008.10.100 €2011.05.16 - 2012.05.16
A fost valabil pînă la 2012.05.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.12.31 BOPI nr.12.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: