REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3684 
(13) G2

(21) a 2007 0154
(22) 28.05.2007

(41) 
(45)  31.08.2008
(47)  30.04.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.05.2012
(51) 
Int. Cl: C07C 335/06 (2006.01)
C07C 335/16 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BARBĂ Nicanor, MD; DRAGALINA Galina, MD; BARBĂ Alic, MD; VIERU Roma, MD; POPUŞOI Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a N, N-dialchiltioureidoacetofenonelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.05.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.260 €2007.05.28 - 2008.05.28
22008.11.260 €2008.05.28 - 2009.05.28
32008.11.260 €2009.05.28 - 2010.05.28
42008.11.260 €2010.05.28 - 2011.05.28
52008.11.260 €2011.05.28 - 2012.05.28
A fost valabil pînă la 2012.05.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.12.31 BOPI nr.12.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: