REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3495 
(13) G2

(21) a 2007 0165
(22) 07.06.2007

(41) 
(45)  29.02.2008
(47)  31.10.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.06.2012
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01N 59/06 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; MELENCIUC Mihai, MD; ZUBAREVA Vera, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a plantelor legumicole
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.06.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.01.280 $2007.06.07 - 2008.06.07
22008.01.280 $2008.06.07 - 2009.06.07
32008.01.280 $2009.06.07 - 2010.06.07
42008.01.280 $2010.06.07 - 2011.06.07
52008.01.280 $2011.06.07 - 2012.06.07
A fost valabil pînă la 2012.06.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: