REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3646 
(13) G2

(21) a 2007 0168
(22) 08.06.2007

(41) 
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.06.2012
(51) 
Int. Cl: A61N 2/04 (2006.01)
A61N 1/32 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 18/18 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
Inventator(i):  EŢCO Ludmila, MD; ROTARU Anatol, MD; CHIRIAC Ala, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii cronice ale organelor genitale feminine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.06.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.04.080 €2007.06.08 - 2008.06.08
22009.04.080 €2008.06.08 - 2009.06.08
32009.04.080 €2009.06.08 - 2010.06.08
42009.04.080 €2010.06.08 - 2011.06.08
52009.04.080 €2011.06.08 - 2012.06.08
A fost valabil pînă la 2012.06.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: