REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3437 
(13) G2

(21) a 2007 0171
(22) 12.06.2007

(41) 
(45)  31.12.2007
(47)  31.08.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.06.2012
(51) 
Int. Cl: A01C 1/06 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; BALAŞOVA Irina, RU; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    12.06.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.01.280 $2007.06.12 - 2008.06.12
22008.01.280 $2008.06.12 - 2009.06.12
32008.01.280 $2009.06.12 - 2010.06.12
42008.01.280 $2010.06.12 - 2011.06.12
52008.01.280 $2011.06.12 - 2012.06.12
A fost valabil pînă la 2012.06.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: