REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3497 
(13) G2

(21) a 2007 0197
(22) 11.07.2007

(41) 
(45)  29.02.2008
(47)  31.10.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.07.2012
(51) 
Int. Cl: A23L 1/06 (2006.01)
A23L 3/3562 (2006.01)
A23L 1/09 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SANDULACHI Elisaveta, MD; PALADI Daniela, MD; FLOREA Diana, MD; MACARI Artur, MD; TĂRÎŢĂ Vasile, MD; TATAROV Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a gemului şi confiturei cu un conţinut redus de zaharoză
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.07.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.07.310 €2007.07.11 - 2008.07.11
22008.07.310 €2008.07.11 - 2009.07.11
32008.07.310 €2009.07.11 - 2010.07.11
42008.07.310 €2010.07.11 - 2011.07.11
52008.07.310 €2011.07.11 - 2012.07.11
A fost valabil pînă la 2012.07.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.02.28 BOPI nr.02.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: