REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3487 
(13) G2

(21) a 2007 0198
(22) 11.07.2007

(41) 
(45)  31.01.2008
(47)  30.09.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.07.2012
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
A62D 3/02 (2007.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CINCILEI Angela, MD; DÉLORT Anne-Marie, FR; TOLOCICHINA Svetlana, MD; SIREŢANU Ludmila, MD; BESSE-HOGGAN Pascale, FR; SANCELME Martine, FR;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Penicillium verrucosum Dierckx var.cyclopium - destructoare a metalaxilului şi benzotiazolilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.07.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.12.190 $2007.07.11 - 2008.07.11
22007.12.190 $2008.07.11 - 2009.07.11
32007.12.190 $2009.07.11 - 2010.07.11
42007.12.190 $2010.07.11 - 2011.07.11
52007.12.190 $2011.07.11 - 2012.07.11
A fost valabil pînă la 2012.07.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.02.28 BOPI nr.02.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: