REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3625 
(13) G2

(21) a 2007 0200
(22) 11.07.2007

(41) 
(45)  30.06.2008
(47)  28.02.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.07.2012
(51) 
Int. Cl: C07C 229/76 (2006.01)
C07C 229/08 (2006.01)
C07F 15/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A01H 13/00 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61P 7/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LĂZĂRESCU Ana, MD; TURTĂ Constantin, MD; ŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Heptaazotat de hexa-(m-b-alanin-(O,O'))-m3-oxo-tri(aqua)trifier(III) 3,5-hidrat şi procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.07.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.260 €2007.07.11 - 2008.07.11
22008.11.260 €2008.07.11 - 2009.07.11
32008.11.260 €2009.07.11 - 2010.07.11
42008.11.260 €2010.07.11 - 2011.07.11
52008.11.260 €2011.07.11 - 2012.07.11
A fost valabil pînă la 2012.07.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.02.28 BOPI nr.02.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: