REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3580 
(13) G2

(21) a 2007 0211
(22) 25.07.2007

(41) 
(45)  30.04.2008
(47)  31.12.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.07.2012
(51) 
Int. Cl: H01C 7/00 (2006.01)
H01C 7/02 (2006.01)
H01C 7/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BODIUL Pavel, MD; BONDARCIUC Nicolae, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; ŢURCAN Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Termoelectrod pentru traductor termoelectric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.11.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.030 €2007.07.25 - 2008.07.25
22008.11.030 €2008.07.25 - 2009.07.25
32008.11.030 €2009.07.25 - 2010.07.25
42008.11.030 €2010.07.25 - 2011.07.25
52008.11.030 €2011.07.25 - 2012.07.25
A fost valabil pînă la 2012.07.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.02.28 BOPI nr.02.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: