REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3990 
(13) G2

(21) a 2007 0218
(22) 06.08.2007

(41)  28.02.2009
(45)  31.12.2009
(47)  31.08.2010
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.08.2012
(51) 
Int. Cl: B01D 47/10 (2006.01)
B01D 47/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LUPU Mihai, MD; MATRONIŢKII Alexandr, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de purificare umedă a gazelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.03.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.12.210 €2007.08.06 - 2008.08.06
22009.12.210 €2008.08.06 - 2009.08.06
32009.12.210 €2009.08.06 - 2010.08.06
42009.12.210 €2010.08.06 - 2011.08.06
52009.12.210 €2011.08.06 - 2012.08.06
A fost valabil pînă la 2012.08.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: