REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3755 
(13) G2

(21) a 2007 0222
(22) 06.08.2007

(41) 
(45)  30.11.2008
(47)  31.07.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.08.2012
(51) 
Int. Cl: F03D 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Pală a turbinei cu axa verticală a motorului eolian
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.02.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.10.140 €2007.08.06 - 2008.08.06
22008.10.140 €2008.08.06 - 2009.08.06
32008.10.140 €2009.08.06 - 2010.08.06
42008.10.140 €2010.08.06 - 2011.08.06
52008.10.140 €2011.08.06 - 2012.08.06
A fost valabil pînă la 2012.08.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: