REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3756 
(13) G2

(21) a 2007 0227
(22) 16.08.2007

(41) 
(45)  30.11.2008
(47)  31.08.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.08.2012
(51) 
Int. Cl: F04C 2/344 (2006.01)
F04C 13/00 (2006.01)
F04C 15/00 (2006.01)
Titular(i):   SIBOV Vasilii, MD;
Inventator(i):  SIBOV Vasilii, MD; SIBOV Liviu, MD; SIBOV-MEDINSCHI Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SIBOV Vasilii, MD;
(54) Titlul:   Motor rotativ cu palete cu ardere internă (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    12.09.2008
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.07.137,5 €2007.08.16 - 2008.08.16
22009.07.135 €2008.08.16 - 2009.08.16
32009.07.135 €2009.08.16 - 2010.08.16
42010.06.245 €2010.08.16 - 2011.08.16
52012.02.235 €2011.08.16 - 2012.08.16
A fost valabil pînă la 2012.08.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: