REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3872 
(13) C2

(21) a 2007 0229
(22) 22.08.2007

(41)  28.02.2009
(45)  30.04.2009
(47)  31.12.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.08.2012
(51) 
Int. Cl: A01B 79/00 (2006.01)
A01B 79/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
Inventator(i):  RUSU Alexandru, MD; FILIPCIUC Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de structurare a solului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.08.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12009.03.130 €2007.08.22 - 2008.08.22
22009.03.130 €2008.08.22 - 2009.08.22
32009.03.130 €2009.08.22 - 2010.08.22
42009.03.130 €2010.08.22 - 2011.08.22
52009.03.130 €2011.08.22 - 2012.08.22
A fost valabil pînă la 2012.08.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.03.31 BOPI nr.03.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.02.28 BOPI nr.02.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: