REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3655 
(13) G2

(21) a 2007 0238
(22) 03.09.2007

(41) 
(45)  31.07.2008
(47)  31.03.2009
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.09.2012
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 49/303 (2006.01)
C07C 49/323 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ROŞU Tudor, RO; COTOVAIA Aliona, MD; DONALD Poirier, CA; JENNY Roy, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor al leucemiei mieloide umane în bază de bis(2-hidroxi-8-fenil-triciclo/7.3.1.0.2,7/tridecan-13-on-tiosemicarbazonato)cupru
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.09.2007
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12008.11.260 €2007.09.03 - 2008.09.03
22008.11.260 €2008.09.03 - 2009.09.03
32008.11.260 €2009.09.03 - 2010.09.03
42008.11.260 €2010.09.03 - 2011.09.03
52008.11.260 €2011.09.03 - 2012.09.03
A fost valabil pînă la 2012.09.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.04.30 BOPI nr.04.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.03.31 BOPI nr.03.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: